TERMOSKUPLJAJUĆE ZAVRŠNE SPOJNICE - SLEPE KAPE

 Završne spojnice –slepe kape se primenjuju za zatvaranje krajeva predizolovanih cevi u zemlji, a sastoji se od PEHD cevne spojnice sa slepim poklopcem i termoskupljajućim rukavcem.

Izraðuju se od PEHD spojnice sa zavarenim čelom na jednom kraju. Isporučuju se kao  krajnje kape sa termoskupljajućim krajem i termoskupljajućim rukavcem.

     Kraj radne čelične cevi treba obavezno blindirati pre postavljanja završne spojnice-slepe kape i nalivanja PUR pene.

     Usled aksijalnog pomeranja toplovoda postoji veliki pritisak na čelo završne spojnice-slepe kape, te zbog toga treba obezbediti elemente za kompenzaciju-obavezno se postavlja ekspazioni jastuk.