TERMOSKUPLJAJUĆE SPOJNICE

Termoskupljajuće spojnice služe za izolaciju cevovoda na mestima zavarenih spojeva medijskih cevi koje spajaju pojedinačne segmente cevovoda. Proizvedene  su ispitane i obeležene u skladu sa EN489. 

Spojnice su fiksne, ne pomeraju se ni u jednom od radnih uslova  cevovoda i obezbeđuju trajnu vezu predizolovanih cevi i fitinga u uslovima mehaničkih, unutrašnjih i spoljašnjih napona. Izuzetno sigurne, postale standardni element predizolovanog sistema. Naročito se primenjuju za terene sa podzemnim vodama ili direktnog kontakta sa vodom.

Termoskupljajuća cevna spojnica predstavlja dupli sistem zaptivanja koji obuhvata zatvorenu PEHD cevnu spojnicu, sa termoskupljajućim karakteristikama. Sastoji od same PEHD spojnice sa dva termoskupljajuća rukavca.

Krajevi  termoskupljajuće spojnice sa zagrevanjem plamenom skupljana na veličinu prečnika PEHD obložne cevi.  Između obložne PEHD cevi ispojnice postavlja se zaptivna traka. Skupljanje krajeva spojnice i topljenje zaptivne trake obezbeðuje optimalno zaptivanje. Termoskupljajući rukavci se montiraju nakonulivanja PUR pene i obezbeðuju dodatnu zaptivnu sigurnost. 

Termoskupljajuća spojnica se isporučuje u foliji koja je štiti odprljavštine i UV zračenja.