PU GREDICE

Poliuretanske PU gredice  služe kao pomoćni podupirači pri montaži  predizolovane cevi sa manjim prečnicima do maksimalnog  prečnika PEHD obložne cevi od 250 mm. Proizvode se od tvrde pene  i ne moraju se vaditi pre sipanja peska u kanal. 

Standardne dimenzije gredica su: 100 x 100 x 1000 mm, ali mogu biti i drugih dužina u zavisnosti od specifikacije za konkternu isporuku.