PREDIZOLOVANE PARALELNE “P” RAČVE

Predizolovane paralelne “P” račve postavljaju se na mestima gde je neophodno izvršit odvajanje od glavnog toplovoda, pri čemu odvajanje može biti istog ili različitog prečnika sa lukom ogranka od 90°.

     Čelični fitinzi koji se koriste za izradu predizolovanih T račvi odgovoarajućim zahtevima za izradu i isporuku u skladu sa standardom EN 10253-2.

     Priključenja ogranka na glavnu cev, u cilju proveravanja potrebe sa ojačanjem, proračunava se saglasno Prilogu A standarda EN 13941.

     Predizolovana T račve ispunjavaju sve zahteve kvaliteta koji se odnose i na prave predizolovane cevi