PREDIZOLOVANE ETAŽNE “T” RAČVE

 Predizolovani etažni ogranci postavljaju se na mestima gde je neophodno izvršit odvajanje od glavnog toplovoda, pri čemu odvajanje može biti istog ili različitog prečnika.

Izvode se u sledećim varijantama:

  • etažna račva sa lukom ogranka od 90°
  • etažna račva sa lukom ogranka od 45°
  • klasični – ravni T komad

     Čelični fitinzi koji se koriste za izradu predizolovanih T račvi odgovoarajućim zahtevima za izradu i isporuku u skladu sa standardom EN 10253-2.

     Priključenja ogranka na glavnu cev, u cilju proveravanja potrebe sa ojačanjem, proračunava se saglasno Prilogu A standarda EN 13941.

     Predizolovane T račve ispunjavaju sve zahteve kvaliteta koji se odnose i na prave predizolovane cevi.