PREDIZOLOVANA SLAVINA

Kao zaporni organ koristi se loptasta slavina. Funkcija loptaste slavine je da u zatvorenom/otvorenom položaju prekine/omogući protok fluida kroz toplovod.

Standardne loptaste slavine su sa punim presekom kugle do dimenzije DN200, odnosno sa redukovanim presekom kugle od DN250 pa naviše. Po specijalnom zahtevu mogu se isporučiti i loptaste slavine sa punim otvorom kugle i za veće prečnike.

Čelične kuglaste slavine koje su sastavni deo predizolovane kuglaste slavine usaglašene su sa zahtevima standarda EN 1983. Predizolovane kuglaste slavine usaglašene su sa  zahtevima standarda EN 488.

Predizolovane  kuglaste slavine   ispunjavaju sve zahteve kvaliteta koji se odnose i  na prave predizolovane cevi.