PREDIZOLOVANA REDUKCIJA

Predizolovana redukcija ima namenu da obezbedi spajanje dva saosna toplovoda. Standardno se proizvode sa jednim ili dva stepena redukovanja. 

Čelični fitinzi koji se koriste za izradu predizolovanih redukcija odgovoarajućim zahtevima za izradu i isporuku u skladu sa standardom EN 10253-2.

Predizolovane redukcije ispunjavaju sve zahteve kvaliteta koji se odnose i na prave predizolovane cevi.