PREDIZOLOVANA KOLENA – LUKOVI

Preizolovani lukovi namenjeni su za promenu pravca trase toplovoda, izradu samokompenzujućih elemenata toplovoda (L i Z), odnosno “U” kompenzatora.

Standardi lukovi izrađuju se standardnom dužinom, sa uglom skretanja α=90° ili α=45°, radijusom tipa 3D ili 5D, u skladu sa standardom EN448. Dužina kraka luka, ugao skretanja i radijus, mogu biti izrađeni i u drugim dimenzijama po specijalnom zahtevu kupca.

Čelični fitinzi koji se koriste za izradu predizolovanih T račvi odgovoarajućim zahtevima za izradu i isporuku u skladu sa standardom EN 10253-2.

Predizolovani lukovi ispunjavaju sve zahteve kvaliteta koji se odnose i na prave predizolovane cevi.