KOMPENZACIONI JASTUCI

Kompenzacioni  jastuci služe za prihvatanje toplotnih dilatacija kod “U” kompenzatora, na “Z” i “L” krivinama cevovoda, fitinzima i završnim slepim kapama, na fitinzima za zapornu armaturu, kao  i na najvišim i najnižim tačkama cevovoda. 

Sastoje od ekspandiranog polietilena, otpornog na dekomponovanje i hemikalije. Dužni metar ekspanzionog jastuka postavlja se na stranu u položaj skazaljki “3 sata” i “9 sati”, tako da pri tome ne nastaje toplotni zastoj na vrhu cevi.

Mogu biti obloženi laminatnom trakom kako bi se sprečilo prodiranje zemlje ili peska u prostor između cevi i jastuka.

Jastuci se izrađuju u dužini od 1000mm i debljini 40mm. Ukoliko je proračunom potrebna veća debljina, dva ili više jastuka lepe se jedan na drugi i to zagrevanjem samog jastuka plamenom.  

Osnovni tipovi jastuka u proizvodnji

KOMPENZACIONI JASTUK TIP II

Od spoljnog prečnika cevovoda zavisi i širina postavljanja kompenzacionih jastuka

PEHD cev ø (mm) TIP Širina kompezacionog jastuka (mm)
90-160 I 120
180-280 II 240
315-355 III

360

400-500 IV (II+II) 480
560 V (III + II) 600
630-710 VI (III+III) 720
800 VII (III+III+II) 960