Novosti

18. SUSRET TOPLANA SRBIJE STRUČNO NAUČNA KONFERENCIJA – TOPS 2019

Vreme održavanja od 15.05. Do 19.05.2019.  godine u holu hotela PALISAD na Zlatiboru.

45. Međunarodni sajam građevinarstva

Možete nas posetiti na 45. Medjunarodnom sajmu gradjevinarstva, izlažemo u hali 3A sa firmom ATMA na štandu 3302,  u periodu od 17-20 aprila 2019.

49. Međunarodni kongres KGH

Izlažemo u okviru 49. međunarodnog kongresa KGH u Sava Centru od 05. do 07. decembra 2018. godine.Ovogodišnji, 49. po redu, kongres i izložba o KGH…

Termo Plus

Društvo “TERMO PLUS ” d.o.o je privatno (jednočlano) preduzeće koje radi od 1998. god. Do 2003.godine je korišćen zakupljen poslovni prostor.

O nama

Termo Plus doo

Osnovano 1998.godine u Beogradu i za više od dve decenije svog poslovanja zahvaljujući politici kvaliteta postalo je i ostalo jedno od vodećih preduzeća na tržištu u proizvodnji predizolovanih cevi i fitinga, predizolovane zaporne armature, termoskupljajućih spojnica, izolacionih cevaka, kompezacionih jastuka I ostalih pratećih elemenata za sisteme daljinskog grejanja (završne kape, gumeni prodori kroz zid…).

Proizvodni pogon

Proizvodni pogon TERMO PLUS-a se nalazi u Baćevcu (Opština Barajevo), 25km udaljen od Beograda.

Kvalitet

TERMO PLUS u proizvodnji koristi prvoklasne materijale i sirovine čime obezbeđuje visok kvalitet svojih proizvoda i trajnost

Standardi

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO 3834-3

Preizolovani fiting

Proizvodni program

PROIZVODNJA PREDIZOLOVANIH ELEMENATA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

Predizolovane cevi

Namenjene su za daljinski transport fluida. Tehnologija proizvodnje predizolovanih cevi svodi se, u suštini na to da se prostor između radne čelične cevi, kroz koju protiču fluidi, i spoljašnje-obložne PEHD cevi, ispuni tvdrom PUR(poliuretanskom) penom.

Predizolovani fitinzi

Namenjeni su za promenu pravca trase toplovoda, izradu samokompenzujućih elemenata toplovoda (L i Z), odnosno “U” kompenzatora. Predizolovane račve postavljaju se na mestima gde je neophodno izvršit odvajanje od glavnog toplovoda.

Predizolovane slavine

Kao zaporni organ koristi se loptasta slavina. Funkcija loptaste slavine je da u zatvorenom/otvorenom položaju prekine/omogući protok fluida kroz toplovod. Standardne loptaste slavine su sa punim odnosno sa redukovanim presekom kugle od DN250 pa naviše. 

Termoskupljajuće spojnice

Termoskupljajuće spojnice služe za izolaciju cevovoda na mestima zavarenih spojeva medijskih cevi koje spajaju pojedinačne segmente cevovoda. Proizvedene  su ispitane i obeležene u skladu sa EN489.

Kompezacioni jastuci

Kompenzacioni  jastuci služe za prihvatanje toplotnih dilatacija kod “U” kompenzatora, na “Z” i “L” krivinama cevovoda, fitinzima i završnim slepim kapama, na fitinzima za zapornu armaturu, kao  i na najvišim i najnižim tačkama cevovoda.

Cevaci

Proizvod je namenjen toplotnoj izolaciji cevnih instalacija različitog prečnika.

Precizno isečena izolacija od kamene vune, jednostrano zasečena, obložena neraskidivom aluminijumskom folijom, otporna na vlagu i neutralnog mirisa.