Aktuelnosti

06.06.2011.

Društvo "TERMO PLUS " d.o.o je privatno (jednočlano) preduzeće koje radi od 1998 god. Do 2003.godine je korišćen zakupljen poslovni prostor...

opširnije »

06.06.2011.

Trenutno raspolaže sa cca. 1500m­­2 zatvorenog (proizvodnog prostora) i oko 5.000m2 skladišnog prostora....

opširnije »

Redukcije i zaporna armatura

Predizolovane redukcije

Predizolovana redukcija ima namenu da obezbedi spajanje dva saosna toplovoda(koncentrična) ili dva paralelna toplovoda (ekscentrična) pri čemu međusobno rastojanje iznosi polovinu razlike toplovoda.

 
Dimenzije čeličnih redukcija su definisane prema DIN 2616.
užina čelične radne cevi kod predizolovane redukcije do DN100 je L=1500mm, a preko DN125 je L=2000mm.

Predizolovane redukcije se izrađuju prema standardu EN 488.

 

Predizolovana zaporna armatura

Predizolovana zaporna armatura se izradjuje po standardu EN 488.
Zaporni organ je loptasta slavina. Funkcija loptaste slavine je da u zatvorenomotvorenom položaju prekineomogući protok fluida kroz toplovod.

Standardne loptaste slavine su sa redukovanim svetlim otvorom kugle. Po specijalnom zahtevu mogu se isporučiti i loptaste slavine sa punim svetlim otvorom kugle.

Vreteno kuglaste slavine je produženo i ono omogućuje olakšanu izolaciju.Zatvaranjeotvaranje slavine je pomoću ručice, kod manjih kuglastih slavina ili pomoću T-ključa kod većih prečnika.

Dužina čelične radne cevi kod zaporne armature do DN100 je L=1000mm, od DN120 do DN200 je L=1200mm,a preko DN250 je L=1400mm.

DIMENZIJE
Dimenzije čelične radne cevi Dužina Dimenzije polietilenske obložene cevi
Diametar
nominalni
DN
Spiljni
prečnik
[mm]
L

[mm]
Spoljni prečnik PE cevi

[mm]
25 33.7 1000 90
32 42.4 1000 110
40 48.3 1000 110
50 60.3 1000 125
65 76.1 1000 140
80 88.9 1000 160
100 144.3 1000 200
125 139.7 1200 225
150 168.3 1200 250
200 219.1 1200 315
250 273.0 1400 400
300 323.9 1400 450

 

Predizolovana kombinovana armatura

Predstavlja kombinacija loptaste slavine kao glavnog zapornog organa i sa obe strane vertikalne grane na čijim vrhovima se nalaze odzračnoodmuljne loptaste slavine sa ručicama za otvaranje i zatvaranje.
Za glavni vod do DN 80 odzračnoodmuljne loptaste slavine su dimenzije~DN 25 a za veće prečnike glavnog voda DN 50.

 Predizolovana kombinovana zaporna armatura se izradjuje po standardu EN 488.

 

Zadržavamo pravo na, kako merne, tako i tehničke izmene u cilju optimizacije proizvodnje i usaglašavanja sa tehničkim standardima.