Aktuelnosti

06.06.2011.

Društvo "TERMO PLUS " d.o.o je privatno (jednočlano) preduzeće koje radi od 1998 god. Do 2003.godine je korišćen zakupljen poslovni prostor...

opširnije »

06.06.2011.

Trenutno raspolaže sa cca. 1500m­­2 zatvorenog (proizvodnog prostora) i oko 5.000m2 skladišnog prostora....

opširnije »

Predizolovane cevi

Predizolovane cevi se izradjuju prema standardu SRPS EN 253


 

Namenjene su za daljinski transport fluida. Tehnologija proizvodnje predizolovanih cevi svodi se, u suštini na to da se prostor između radne čelične cevi, kroz koju protiču fluidi, i spoljašnje-obložne PEHD cevi, ispuni tvdrom PUR(poliuretanskom) penom.

Matična-radna cev
je izrađena od bešavnog ili šavnog čelika i odgovara sledećim standardima:

• oblika, mera i uobičajnih debljina zida prema standardu SRPS EN 10220
• tehnički uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2 HJTH EN 10217-2


Poliuretanska PUR-Pena
: prostor između radne čelične cevi i zaštitne-obložne cevi ispunjen je tvrdom PUR(poliuretanskom) penom, prema standardu EN 253, sa koeficijentom toplotne provodljivosti λ=0.021-0.025 W/mK i gustinom 80-97.5 kg/m3


Zaštitna-obložna cev je od polietilena visoke gustine - PEHD/HDPE koji odgovara standardima:

• kvalitet cevi prema DIN 8075
• dimenzije i debljina zida prema SRPS EN 253


Sistem za detekciju vlage - alarmni s
istem sastoji se od dve žice (KAL,Cu i Cu), različitih boja (signalna i alarmna), koje su zalivene u izolaciju predizolovane cevi i na samim krajevima su neizolovane radi povezivanja na sistem dojave za merenje vlage i otkrivanja prekida u trasi.

 

Dimenizje cevi
Dimenzije čelične radne cevi Dužina radne cevi Dimenzije polietilenske obložene cevi Težina
Diametar
nominalni
DN
Mere
u colima
"
Spiljni
prečnik
[mm]
L

[m]
Spoljni prečnik PE cevi
[mm]
Debljina
PE cevi
[mm]


[Kg/m]
25 1 33.7 6 90 2.2 3.0
32 42.4 6 110 2.5 4.2
40 48.3 6 110 2.5 4.5
50 2 60.3 6 125 2.5 5.9
65 76.1 6 140 3.0 7.3
80 3 88.9 6 ili 12 160 3.0 9.2
100 4 144.3 6 ili 12 200 3.2 13.4
125 5 139.7 6 ili 12 225 3.5 16.4
150 6 168.3 6 ili 12 250 3.9 21.3
200 8 219.1 12 315 4.9 31.7
250 10 273.0 12 400 6.3 45.8
300 12 323.9 12 450 7.0 59.2
350 14 355.6 12 500 7.8 68.0
400 16 406.4 12 560 8.8 85.8

 

Zadržavamo pravo na, kako merne, tako i tehničke izmene u cilju optimizacije proizvodnje i usaglašavanja sa tehničkim standardima.