Aktuelnosti

06.06.2011.

Društvo "TERMO PLUS " d.o.o je privatno (jednočlano) preduzeće koje radi od 1998 god. Do 2003.godine je korišćen zakupljen poslovni prostor...

opširnije »

06.06.2011.

Trenutno raspolaže sa cca. 1500m­­2 zatvorenog (proizvodnog prostora) i oko 5.000m2 skladišnog prostora....

opširnije »

Kolena i čvrsta tačka

Predizolovana kolena

Predizolovana kolena-lukovi namenjena su za promenu pravca (skretanja) trase toplovoda za dati ugao koji može biti najviše 180°.

Standardni lukovi se izradjuju prema standardu EN 448 sa uglom od 45° i  90° i radijusom od 1.5D i 3D.
Moguće je izraditi predizolovana kolena i drugih uglova i radijusa na specijalan zahtev.

Matična-radna cev je od bešavnog čelika i odgovara sledećim standardima:
         • oblika, mera i uobičajnih debljina zida prema standardu SRPS EN 10220
         • tehnički uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2

Poliuretanska PUR-Pena: prostor između radne čelične cevi i zaštitne-obložne cevi ispunjen je tvrdom PUR(poliuretanskom) penom, prema standardu EN 253, sa koeficijentom toplotne provodljivosti λ=0.021-0.025 W/mK i gustinom 80-97.5 kg/m3

 

Zaštitna-obložna cev je od polietilena visoke gustine - PEHD/HDPE koji odgovara standardima:
        • kvalitet cevi prema DIN 8075
        • dimenzije i debljina zida prema SRPS EN 253

Sistem za detekciju vlage - alarmni sistem sastoji se od dve žice (KAL,Cu i Cu), različitih boja (signalna i alarmna), koje su zalivene u izolaciju predizolovanog kolena i na samim krajevima su neizolovane radi povezivanja na sistem dojave za merenje vlage i otkrivanja prekida u trasi.

DIMENZIJE

 

Dimenzije čelične cevi Dimenzije PE obložene cevi Dimenizije predizolovanih lukova
Diametar nominalni
DN
Spoljni prečnik
[mm]
Spoljni rečnik
PE cevi
[mm]
Standardni lukovi 1.5D
[mm]
Produženi lukovi
[mm]
25 33.7 90 350x350 1000x1000
32 42.4 110 400x400 1000x1000
40 48.3 110 400x400 1000x1000
50 60.3 125 500x500 1000x1000
65 76.1 140 500x500 1000x1000
80 88.9 160 500x500 1000x1000
100 144.3 200 500x500 1000x1000
125 139.7 225 500x500 1000x1000
150 168.3 250 550x550 1000x1000
200 219.1 315 550x550 1000x1000
250 273.0 400 650x650 1000x1000
300 323.9 450 750x750 1000x1000
350 355.6 500 850x850 1000x1000
400 406.4 560 1000x1000 1000x1000

 

Predizolovane čvrste tačke

Predizolovane čvrste tačke se izradjuju prema EN 448.

Matična-radna cev je od bešavnog ili šavnog čelika i odgovara sledećim standardima:
          • oblika, mera i uobičajnih debljina zida prema stnadardu SRPS EN 10220.
          • tehnički uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2 ili EN 10217-2.

Poliuretanska PUR-Pena: prostor između radne čelične cevi i zaštitne-obložne cevi ispunjen je tvrdom PUR(poliuretanskom) penom, prema standardu EN 253, sa koeficijentom toplotne provodljivosti λ=0.021-0.025 W/mK i gustinom 80-97.5 kg/m3

Zaštitna-obložna cev je od polietilena visoke gustine - PEHD/HDPE koji odgovara standardima:
          • kvalitet cevi prema DIN 8075
          • dimenzije i debljina zida prema SRPS EN 253

Sistem za detekciju vlage - alarmni sistem sastoji se od dve žice (KAL,Cu i Cu), različitih boja (signalna i alarmna), koje su zalivene u izolaciju predizolovane čvrste tačke i na samim krajevima su neizolovane radi povezivanja na sistem dojave za merenje vlage i otkrivanja prekida u trasi.

Ploča čvrste tačke je kvadratnog oblika i namenjena je da se sile usled dilatacija toplovoda prenose na betonski blok.

DIMENZIJE
Dimenzije predizolovane
čvrsrte tačke
Spoljni prečnik izolacije Dimenizije čelične ploče
Dimenzije osnovne cevi
DN
Dužina
čvrste tačke
[mm]
Diz

[mm]
Dimenzija ploče HxL
[mm]
Debljina ploče

[mm]
25 2000 90 200x200 15
32 2000 110 200x200 15
40 2000 110 200x200 15
50 2000 125 250x250 20
65 2000 140 250x250 20
80 2000 160 250x250 20
100 2000 200 330x330 25
125 2000 225 330x330 25
150 2000 250 380x380 25
200 2000 315 500x500 25
250 2000 400 600x600 30

 

Zadržavamo pravo na, kako merne, tako i tehničke izmene u cilju optimizacije proizvodnje i usaglašavanja sa tehničkim standardima.