Aktuelnosti

06.06.2011.

Društvo "TERMO PLUS " d.o.o je privatno (jednočlano) preduzeće koje radi od 1998 god. Do 2003.godine je korišćen zakupljen poslovni prostor...

opširnije »

06.06.2011.

Trenutno raspolaže sa cca. 1500m­­2 zatvorenog (proizvodnog prostora) i oko 5.000m2 skladišnog prostora....

opširnije »

Termo Plus

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PREDIZOLOVANIH CEVI

Društvo "TERMO PLUS" d.o.o je privatno (jednočlano) preduzeće koje radi od 1998 god. Do 2003.godine je korišćen zakupljen poslovni prostor, a od 2003. godine ima sopstveni prostor zajedno sa društvom "Atma" d.o.o u Baćevcu na Ibarskoj magistrali, 25 km od Beograda.

Trenutno raspolaže sa cca. 1500m­­2 zatvorenog (proizvodnog prostora) i  oko 5.000m2 skladišnog .

Proizvodni prostor je opremljen sa kompletnom infrastrukturom (elektro i vodovodna instalacija, sopstvena kotlarnica za zagrevanje, itd.) tako da je u funkciji tokom cele godine nezavisno od vremenskih i drugih uslova. Pored potrebne infrastrukure i opreme neophodne za siguran i bezbedan rad, društvo poseduje i kompletnu opremu sa dve proizvodne linije (u dve proizvodne hale). Na jednoj proizvodnoj liniji se proizvode predizolovane cevi i fitinzi prečnika do DN80., sa dve mašine za livenje kapaciteta 60kg/min., dok se na drugoj proizvodnoj liniji proizvode predoizolovane cevi većih prečnika od DN100 do DN700., sa dve mašine kapaciteta 100 i 200kg/min. Pored mašina za livenje, pogoni su snabdeveni sa svojom potrebnom pratećom opremom i uređajima neophodnim za kvalitetnu i kvalitativnu proizvodnju predizolovanih  cevi i opreme za toplovode.

DNEVNI KAPACITETI PROIZVODNJE IZNOSE 300 DO 500 M PREDIZOLOVANIH CEVI (zavisno od prečnika).

Proizvodni program TERMO PLUS-a

Društvo "TERMO PLUS" u svom PROIZVODNOM PROGRAMU ima sledeće proizvode:

 • Predizolovane cevi
 • Predizolovana kolena
 • Predizolovane račve
 • Predizolovane čvrste tačke
 • Predizolovane redukcije
 • Predizolovana zaporna armatura
 • PU gredice

Pored svojih proizvoda "TERMO PLUS" isporučuje:

 • Termoskupljajuće spojnice
 • Krajnje kape
 • Završne kape
 • Prolazi kroz zid
 • Ekspanzioni jastuci
 • PU masa

 

SISTEM KVALITETA

Od februara 2006. godine "TERMO PLUS"je uveo sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000 za proizvodnju i isporuku predizolovanih cevi, račvi, kolena, fiksnih tačaka, armature i ostalih elemenata za toplovode.

Posebna pažnja se poklanja kvalitetu proizvoda i mi se ne zadovoljavamominimalno dozvoljenim kvalitetom (prema SRPS EN 253) već težimo da prosečne vrednosti karakteristika budu najmanje 20% iznad zahtevanih.

Procesom proizvodnje se upravlja od prijemnog kontrolisanja ulaznih sirovina i materijala, preko kontrolisanja međufaznih operacija do kontrole gotovih proizvoda u svemu prema zahtevima standarda SRPS EN 253:2005 i standarda EN 13941:2003.

Pored pogonske kontrole svakog kvartala se vrše ispitivanja u laboratorijama Instituta za ispitivanje materijala Srbije „IMS“ - Beograd

Za periodična kontrolisanja kvaliteta "TERMO PLUS"-a, kao i ulaznih materijala koji se koriste kao komponente za naše finalne proizvode posedujemo ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa akreditovanim laboratorijama i institutima.

Finalne izveštaje o kvalitetu radi Institut za ispitivanje materijala Srbije „IMS“ - Beograd

Završno kontrolisanje radi ovlašćena akreditovana organizacija SGS BOGRAD d.o.o od koje posedujemo SERTIFIKAT O KONTROLISANJU da su predizolovane cevi i oprema usaglašeni zahtevima standarda SRPS EN 253:2005 i standarda EN 13941:2003.

ZA VIŠE OD DESET GODINA RADA DRUŠTVO "TERMO PLUS" D.O.O
NIJE IMALO NI JEDNU REKLAMACIJU NA KVALITET
.