Predizolovane cevi se izradjuju prema standardu SRPS EN 253

 

Namenjene su za daljinski transport fluida. Tehnologija proizvodnje predizolovanih cevi svodi se, u suštini na to da se prostor između radne čelične cevi, kroz koju protiču fluidi, i spoljašnje-obložne PEHD cevi, ispuni tvdrom PUR(poliuretanskom) penom.

Matična-radna cev je izrađena od bešavnog ili šavnog čelika i odgovara sledećim standardima:

• oblika, mera i uobičajnih debljina zida prema standardu SRPS EN 10220
• tehnički uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2 HJTH EN 10217-2


Poliuretanska PUR-Pena
: prostor između radne čelične cevi i zaštitne-obložne cevi ispunjen je tvrdom PUR(poliuretanskom) penom, prema standardu EN 253, sa koeficijentom toplotne provodljivosti λ=0.021-0.025 W/mK i gustinom 80-97.5 kg/m3

Zaštitna-obložna cev je od polietilena visoke gustine - PEHD/HDPE koji odgovara standardima:

• kvalitet cevi prema DIN 8075
• dimenzije i debljina zida prema SRPS EN 253


Sistem za detekciju vlage - alarmni s
istem sastoji se od dve žice (KAL,Cu i Cu), različitih boja (signalna i alarmna), koje su zalivene u izolaciju predizolovane cevi i na samim krajevima su neizolovane radi povezivanja na sistem dojave za merenje vlage i otkrivanja prekida u trasi.

Dimenizje cevi
Dimenzije čelične radne ceviDužina radne ceviDimenzije polietilenske obložene ceviTežina
Diametar
nominalni
DN
Mere
u colima
"
Spiljni
prečnik
[mm]
L

[m]
Spoljni prečnik PE cevi
[mm]
Debljina
PE cevi
[mm]


[Kg/m]
25133.76902.23.0
3242.461102.54.2
4048.361102.54.5
50260.361252.55.9
6576.161403.07.3
80388.96 ili 121603.09.2
1004144.36 ili 122003.213.4
1255139.76 ili 122253.516.4
1506168.36 ili 122503.921.3
2008219.1123154.931.7
25010273.0124006.345.8
30012323.9124507.059.2
35014355.6125007.868.0
40016406.4125608.885.8
Zadržavamo pravo na, kako merne, tako i tehničke izmene u cilju optimizacije proizvodnje i usaglašavanja sa tehničkim standardima.